Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje zasady dot. pracy zdalnej w czasach pandemii. Zapoznaj się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, przepis ten dalej obowiązuje. W momencie wybuchu pandemii pracownicy bardzo często byli wysyłani na zaległe urlopy, bo firma miała przestój albo nie mogła świadczyć usług ze względu na wprowadzony wtedy lockdown. Obecnie tarcza 4.0 daje pracodawcom możliwość wysyłania na zaległe urlopy nawet bez zgody pracownika. Wcześniej nie było to tak jasno określone w przepisach, wynikało to z orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 24 stycznia 2005 r., sygn. akt I PK 124/05, Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody.


Źródło: https://www.pip.gov.pl/