Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje zasady dot. pracy zdalnej w czasach pandemii. Zapoznaj się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Niestety nie. Szczególne dodatki do wynagrodzenia nie zostały określone w przepisach dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna jest wykonywana na tych samych warunkach o pracę i za tym samym wynagrodzeniem co praca w siedzibie firmy. Przysługuje pracownikowi tym samym wszystko to, co było w umowie o pracę, np. dodatek stażowy czy funkcyjny. Ponieważ jednak nie mamy żadnych regulacji wprost odnoszących się do tej kwestii, a pracodawca chce wprowadzić dodatkowe świadczenia w związku ze zdalnym wykonywaniem pracy, to wszystko zależy od ustaleń pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem. My zalecamy, żeby te kwestie uregulować wewnątrzzakładowo, wtedy takie postanowienia są stosowane wobec wszystkich pracowników pracujących online. Jeżeli w firmie nie ma układu zbiorowego, regulaminu pracy, wynagradzania – bo pracodawca nie ma obowiązku ich tworzenia – to kwestie ewentualnych ekwiwalentów czy dodatków za czas pracy zdalnej przełożony ustala indywidualnie z pracownikiem.