Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje zasady dot. pracy zdalnej w czasach pandemii. Zapoznaj się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Pracodawca, zlecając części pracowników pracę zdalną i jednocześnie odmawiając jej innym, powinien kierować się obiektywnymi przesłankami. Jeżeli pracownik uzna, że według niego doszło do dyskryminacji, to może skierować sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd. Pracodawca w trakcie postępowania będzie musiał podać jasne i konkretne kryteria, jakimi się kierował przy wprowadzeniu pracy zdalnej tylko dla wybranych pracowników.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/