Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje zasady dot. pracy zdalnej w czasach pandemii. Zapoznaj się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy szczególnej pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej. Najlepiej poinformować pracownika o tej możliwości już przy kierowaniu go na pracę zdalną.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/