Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje zasady dot. pracy zdalnej w czasach pandemii. Zapoznaj się z wyjaśnieniami Państwowej Inspekcji Pracy.

Określa to art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Mówi on, że na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, w szczególności obejmującą opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Oczywiście pracodawca może z pracownikiem określić bardziej precyzyjne szczegóły.


Źródło: https://www.pip.gov.pl/