Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zamieszcza informację ZUS dotyczącą ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego doktorantów. 

Doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie najwcześniej w roku akademickim 2019/2020 i pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta.

Przeczytaj publikację "Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów" pdf 611kb.


Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych