Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych. Poniższy komunikat pochodzi ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych po stronie portalu Emp@tia 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) od godziny 10:00 do godziny 24:00 mogą wystąpić opóźnienia w otrzymywaniu Urzędowego Poświadczenie Odbioru (UPO).

W związku z tym dla wniosków o świadczenie wychowawcze tzw. 500+ oraz świadczenie „Dobry Start” tzw. 300+ wysłanych za pomocą portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, UPO zostanie przesłane po zakończeniu prac serwisowych.

Przerwa w działaniu portalu Emp@tia nie ma wpływu na działanie portalu PUE ZUS.

Przepraszamy za utrudnienia.


Źródło: https://www.zus.pl/