Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych publikuje najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczeń społecznych. Poniższy komunikat pochodzi ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Jednym z warunków zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Przypominamy, że dokumenty  te należy przekazać do ZUS najpóźniej 31 października 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. powinien być złożony do ZUS najpóźniej 30 listopada 2020 r. Można go złożyć wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.


Źródło: https://www.zus.pl/