Celem projektu „Wymiana doświadczeń na rzecz lepszej implementacji przekształconej Dyrektywy o europejskich radach zakładowych” (Exchanging Experience for Better Application of the Revised EWC Directive; Appication reference: VP/2019/007/0022), realizowanego w ramach środków finansowych Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Włączenia Komisji Europejskiej (Call for proposals: Information, consultation and participation of representatives of undertakings; Reference: VP/2019/007) jest wymiana najlepszych praktyk pomiędzy kluczowymi aktorami, które – poprzez współdziałanie – wypracują długoterminową strategię i wizję właściwej implementacji (przekształconej) Dyrektywy o europejskich radach zakładowych.

Liderem projektu jest Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, a partnerami są:

1.      Konfederacja Autonomicznych Związków Zawodowych Serbii (Savez samostalnih sindikata Srbije, SSSS/CATUS: https://sindikat.rs/index.html),

2.      Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych Macedonii (Конфедерација на слободни синдикати на Македонија, KSS: https://kss.mk/),

3.      Federacja Związkowa Wytwórców Maszyn i Metalowców Konfederacji Pracy „Podkrepa”, Bułgaria (Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците при Конфедерация на труда "Подкрепа", SFMM: https://www.sfmmpodkrepa.com/),

4.      Włoska Powszechna Konfederacja Pracy (Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL: http://www.cgil.it/),

5.      Organizacja Edukacyjna Gospodarki Saksońskiej spółka non-profit, Niemcy (Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbh, BSW: https://www.bsw-ggmbh.de/).

Hiszpański związek zawodowy Komisji Robotniczych branży przemysłu (CCOO de Industria: https://industria.ccoo.es/) jest organizacją stowarzyszoną.