Zamknij
OPZZ informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika
(w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.
Jeżeli brak zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki.

                                                                                                                   Związkowiec OPZZ NewsletterTwetterFacebookYoutube   English version

 

Minął tydzień Minął tydzień

Aktualności Aktualności

Nowa inicjatywa ustawodawcza OPZZ ! ,,Nadanie uprawnień do bezpłatnych leków dla wybranych grup pacjentów”

W dniu 20 maja 2015r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza PETYCJĘ dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej odnośnie nadania uprawnień do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wybranych grup świadczeniobiorców, z prośbą o skierowanie Petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, celem jej rozpatrzenia. Złożyliśmy także gotowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, do dalszego procedowania.

OPZZ prowadzi aktywne działania na rzecz realizacji postulatów zgłoszonych podczas kwietniowej manifestacji.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, wielobranżowy ruch pracowniczy nie poddaje się! Pomimo upływu kampanii prezydenckiej podejmujemy dalsze działania na rzecz przyznania prawa do emerytury po osiągnięciu okresów składkowych w wymiarze 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, bez względu na wiek osoby uprawnionej.

Czy będzie kolejny protest w kolejowych spółkach?

W dniu dzisiejszym z powodu nie wyrażenia zgody przez właścicieli (PKP S.A. i PKP PLK S.A.) spółki PKP Utrzymanie sp.z o.o. na podpisanie przez jej Zarząd negocjowanego od miesiąca grudnia 2014 r. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników tej spółki. Organizacje związkowe skierowały do Zarządu poniższe pismo otwierając formułę dialogo społecznego zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Budżet państwa 2016 – propozycje związkowców

Trzy reprezentatywne centrale związkowe - OPZZ, FZZ i „Solidarność”, przedstawiły wspólną propozycję w sprawie wzrostu wynagrodzeń, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent w 2016 roku.

Kancelaria Prezydenta wycofuje z konsultacji projekt dot. emerytur

Pomysł przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy nie zostanie na razie zrealizowany. Kancelaria Prezydenta wycofała w poniedziałek projekt z konsultacji społecznych. Jak wyjaśniono, z uwagi na wynik wyborów, prezydent nie powinien, jeśli nie jest to konieczne, podejmować istotnych decyzji do końca kadencji, a za taką uznano właśnie możliwość przejścia na emeryturę przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a po 40 latach pracy.
Wyświetlanie 1 - 5 z 916 rezultatów.
Pozycji na stronę 5
z 184

Inicjatywy ustawodawcze OPZZ Inicjatywy ustawodawcze OPZZ

 Projekt zmiany ustawy Kodeks pracy

 

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 
Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 
  Projekt zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Projekt dotyczy zniesienia prawa eksmisji „na bruk"
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  srodków publicznych

Kalendariun Kalendariun


Chcemy bezpłatnych leków dla najbardziej potrzebujących pacjentów

Renata Górna: OPZZ od dawna analizuje dostępność pacjentów do leków, zwłaszcza tych refundowanych ze środków publicznych.

Edukacja przyszłości - kwalifikacje dla każdego

Bogdan Grzybowski: W dniu 26 maja 2015 r. odbyła się konferencja pn. „Edukacja przyszłości - kwalifikacje dla każdego” podsumowującą drugi etap prac nad ramami kwalifikacji w Polsce.

Śmieciowy rynek pracy

Piotr Szumlewicz: Polski rynek pracy należy do najbardziej elastycznych w Unii Europejskiej. Brak stabilności zatrudnienia, możliwość natychmiastowego zwolnienia z pracy, jak też obniżki lub utraty dochodów dla coraz większej części pracowników stają się stałymi elementami kariery zawodowej.

Możliwe warianty waloryzacji rent i emerytur na 2016 r.

Katarzyna Tuszyńska: Już niedługo rząd przedstawi propozycję waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych na 2016 r. W roku ubiegłym zdecydowano się na waloryzację kwotowo-procentową z uwagi na nieskutecznie działający mechanizm waloryzacji procentowej.FUNDACJA WSPARCIE

Strona startowaKoleżanki i koledzy
Oto nowy portal informacyjny OPZZ. Mamy nadzieję że spełni on wasze oczekiwania. Ciekawi jesteśmy waszych uwag i opinii: zurawski@opzz.org.pl
Stara strona będzie przez kilka miesięcy pełnić rolę archiwalną i jest dostępna: opzz.info.pl