Zamknij
OPZZ informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika
(w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.
Jeżeli brak zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki.

Jak założyć związek                                                                                                                   Newsletter Związkowiec OPZZ Kronika związkowaTwetterFacebookYoutube   English version

 

Aktualności Aktualności

Nowe władze EKZZ

XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wybrał nowe władze. Przewodniczącym EKZZ został wybrany Rudy De Leeuw, Sekretarz Generalny FGTB (Belgia).

Ludzie w mundurach mówią: Dosyć!

Od poniedziałku w południe do czwartku przed Sejmem RP funkcjonuje „miasteczko mundurowe”.

Apel związkowców z FZZ "Metalowcy" z WSK PZL "

W imieniu naszych koleżanek kolegów związkowców Metalowców z WSK PZL Świdnika zwracamy się wszystkich do członków Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Metalowcy o wsparcie ich inicjatywy pod zbieraniem podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wzmocnieniu przemysłowego potencjału obronnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkolenie SIP u „Metalowców”

W dniach 1-3 października, w Spale, odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy zorganizowane przez Federację Związków Zawodowych „Metalowcy” oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu.

Razem silniejsi! Porozumienie w WABCO Polska

Jarosław Gadawski, OPZZ Konfederacja Pracy: Uważam tego typu porozumienie za duży sukces organizacji związkowej. Nasze doświadczenia warto przekazywać innymi kolegom przewodniczącym, aby uwierzyli, że związki zawodowe działając wspólnie, potrafią wynegocjować bardzo dobre porozumienie.

ZZ Maszynistów Kolejowych w Polsce: Walka trwa! Ratujemy człowieka!

Nie ustajemy w wysiłkach w obronie maszynisty uznanego za winnego spowodowania wypadku kolejowego w Babach.

Gotowość strajkowa w górnictwie. 5 października manifestacja w Brzeszczach

Zgodnie z decyzjami podjętymi 28 września przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno – Strajkowy, 1 października ogłoszono gotowość strajkową w górnictwie.

110. rocznica rozpoczęcia działalności ZNP

1 października br. w warszawskiej siedzibie Związku odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Otworzył je Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

Kolejny protest „Floriana”

2 października, w Emilii, gmina Zgierz, odbędzie się manifestacja strażaków zorganizowana przez Łódzki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków „Florian”. To kolejna akcja protestacyjna łódzkich związkowców.

Trzy filary EKZZ

W Paryżu trwa 13 Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. - Walczymy solidarnie o dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo w Europie.

Kalendarium Kalendarium


Inicjatywy ustawodawcze OPZZ Inicjatywy ustawodawcze OPZZ

 Projekt zmiany ustawy Kodeks pracy

 

Projekt zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
Projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 
Projekt zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 
  Projekt zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej Projekt dotyczy zniesienia prawa eksmisji „na bruk"
 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy i ustawy o emeryturach pomostowych
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  srodków publicznych
 

Obiecanki cacanki a wyborcy radość

Zbigniew Janowski: Po wysłuchaniu kilku relacji z konwencji wyborczych, kilkudziesięciu komentarzy licznych specjalistów od polskiej polityki i obejrzeniu kilkunastu „spotów” wyborczych mam pomysł

Dialog mimo wszystko

Andrzej Radzikowski: Jeżeli wszyscy się cieszymy i chwalimy, że wchodzi nowa ustawa o dialogu społecznym, to dlaczego chcemy zabrać narzędzia do dialogu na poziomie zakładowym?

Ewie Kopacz puszczają nerwy

Jan Guz: Trwa walka polityków o to, jakie problemy mają być rozstrzygnięte w referendum. Premier Ewa Kopacz zgłosiła propozycję, aby zapytać w nim o przywileje związków zawodowych

Można ogłupiać kilku ludzi ciągle i wszystkich przez jakiś czas. Nie da się wszakże ciągle ogłupiać wszystkich

Bogdan Grzybowski: W toku kampanii referendalnej, Pani Premier E.Kopacz podkreśla, że Ci którzy namawiają do formułowania nowych pytań, jak choćby do powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego, powinni odpowiedzieć na pytanie, jakie to będzie miało konsekwencje finansoweFUNDACJA WSPARCIE

Strona startowa