W siedzibie wojewódzkiej Rady OPZZ 2 czerwca br. odbyło się spotkanie młodych działaczy z zakładowych organizacji związkowych na Lubelszczyźnie. Szkolenie pt. Młodzi w związkach zawodowych prowadził Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący OPZZ.

Biuro Rady OPZZ Woj. Lubelskiego


Związkowcy ze ZZ „Metalowcy” reprezentujący PZL Świdnik SA oraz przedstawiciele organizacji działających w Zakładach Azotowych w Puławach, w Zakładzie Energetycznym w Lublinie i Radzyniu dzieli się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi pozyskiwania nowych członków związków zawodowych. Z ich wypowiedzi wynika, że młodzi związkowcy dostrzegają wagę swojej roli w organizacjach, a nawet upominają się o respektowanie ich zdania i spojrzenia na sprawy związkowe.

Młodzi związkowcy uważają, że trzeba się spotykać i rozmawiać, ponieważ dyskusja i wymiana doświadczeń prowadzona w gronie reprezentantów różnych branż to jedna z bardziej efektywnych form pracy związkowej. Podkreślali, że motywacja do działania w grupie to istotny element drogi do aktywnego członkostwa w organizacji związkowej.