Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Rada

ZADANIA RADY

Rada jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ. 

Do jej kompetencji należy m.in. określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia OPZZ do krajowych lub międzynarodowych zrzeszeń związkowych albo innych organizacji oraz wystąpienia OPZZ z tych zrzeszeń albo organizacji, dokonywanie wykładni Statutu, uchwalanie regulaminu pracy Rady. Rada OPZZ zajmuje się również uchwalaniem planów przychodów i preliminarzy wydatków na działalność statutową oraz przyjmowaniem sprawozdań z ich realizacji czy zwoływanie Kongresu
wraz z upływem kadencji.

Posiedzenia Rady OPZZ odbywają się nie rzadziej niż trzy razy w roku. SKŁAD RADY

Członkowie Rady w kadencji 2022 – 2027

ADAM OLEJNIK
ADAM OLEJNIK
Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
MAREK DUSZA
MAREK DUSZA
Federacja Zw. Zaw. Górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
tel.:
DARIUSZ POTYRAŁA
DARIUSZ POTYRAŁA
Związek Zawodowy Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

RYSZARD ZBRZYZNY
RYSZARD ZBRZYZNY
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
tel.:

(76) 846 10 30

TOMASZ GABZDYL
TOMASZ GABZDYL
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
tel.:

[74) 84 39 551

JERZY WIERTELAK
JERZY WIERTELAK
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(22) 825 26 64

BARBARA POPIELARZ
BARBARA POPIELARZ
Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego
tel.:

(76) 846 10 30

BOGUMIŁ TYSZKIEWICZ
BOGUMIŁ TYSZKIEWICZ
Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego
tel.:

[71] 343 83 92

IRENEUSZ WIŚNIEWSKI
IRENEUSZ WIŚNIEWSKI
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

(22) 875 94 88

JERZY DEMSKI
JERZY DEMSKI
Związek Zawodowy Pracowników Dołowych
tel.:

(32) 216 35 45

PAWEŁ WYCIŚLOK
PAWEŁ WYCIŚLOK
Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce
tel.:

32] 386 99 13

ARTUR WILKOŃ
ARTUR WILKOŃ
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
tel.:
BOLESŁAW KLIMCZAK
BOLESŁAW KLIMCZAK
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
tel.:
JAN SIEDLECKI
JAN SIEDLECKI
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
tel.:
JÓZEF KAWULA
JÓZEF KAWULA
Federacja Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce
tel.:
PIOTR SADOWSKI
PIOTR SADOWSKI
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
ZYGMUNT MIERZEJEWSKI
ZYGMUNT MIERZEJEWSKI
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
tel.:
MIROSŁAW GRZYBEK
MIROSŁAW GRZYBEK
Federacja Związków Zawodowych 'Metalowców i Hutników"
tel.:

(22) 635 31 38

STANISŁAW JANAS
STANISŁAW JANAS
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(22) 831 66 68

WIESŁAWA LICHA
WIESŁAWA LICHA
Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
tel.:

(42) 674 46 27

GRZEGORZ BOR
GRZEGORZ BOR
Federacja Związków Zawodowych "Metalowców i Hutników"
tel.:

[22] 831 40 21

ROMAN PIOTROWSKI
ROMAN PIOTROWSKI
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
tel.:

(44) 738 51 00

ADAM SOSNOWSKI
ADAM SOSNOWSKI
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
e-mail: znp_lukow@wp.pl
ARKADIUSZ BOROŃ
ARKADIUSZ BOROŃ
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
BŁAŻEJ MĄDRZYCKI
BŁAŻEJ MĄDRZYCKI
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
JOLANTA JASKÓŁKA
JOLANTA JASKÓŁKA
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
KRZYSZTOF MARKIEWICZ
KRZYSZTOF MARKIEWICZ
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
MAŁGORZATA KOWZAN
MAŁGORZATA KOWZAN
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
MIROSŁAW KOZIK
MIROSŁAW KOZIK
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
WOJCIECH SZCZĘSNY
WOJCIECH SZCZĘSNY
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
SŁAWOMIR BRONIARZ
SŁAWOMIR BRONIARZ
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 92 17

MAREK ĆWIEK
MAREK ĆWIEK
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

[42] 636 21 18

TOMASZ KORCZAK
TOMASZ KORCZAK
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 363 17 47

JANUSZ SZCZERBA
JANUSZ SZCZERBA
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(48) 361 75 67

JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(32) 253 79 88


MARIAN NOWAKOWSKI
MARIAN NOWAKOWSKI
Związek Zawodowy Pracowników Ochotniczych Hufców Pracy
tel.:

692 896 454

BOŻENA MANIA
BOŻENA MANIA
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(68) 451 20 50

GRZEGORZ GRUCHLIK
GRZEGORZ GRUCHLIK
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
(22) 318 91 17

MIROSŁAWA CHODUBSKA
MIROSŁAWA CHODUBSKA
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(71) 322 82 41


ELŻBIETA ALEKSANDROWICZ
ELŻBIETA ALEKSANDROWICZ
NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
KATARZYNA SARNICKA
KATARZYNA SARNICKA
Ogólnopolski Związek Zawodowy Psychologów
tel.:


MAŁGORZATA JARCZYK
MAŁGORZATA JARCZYK
Związek Zawodowy Skarbowców
tel.:SŁAWOMIR KOŁODKO
SŁAWOMIR KOŁODKO
Zrzeszenie Związków Zawodowych Służby Celnej RP
tel.:e-mail: s.kolodko@wp.pl
TOMASZ BLUKACZ
TOMASZ BLUKACZ
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Administracji Publicznej
tel.:GRZEGORZ WYSOCKI
GRZEGORZ WYSOCKI
Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa RP
tel.:
(22) 622 90 58

e-mail: zzpr@onet.eu
TERESA PSZCZÓŁKA
TERESA PSZCZÓŁKA
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
tel.:
(22) 628 31 23

ZBIGNIEW BEŃKO
ZBIGNIEW BEŃKO
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:
(22) 825 60 61 

TOMASZ NAGÓRKA
TOMASZ NAGÓRKA
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:
(22) 825 60 62

BOGDAN BUCHOLC
BOGDAN BUCHOLC
Federacja Zw. Zaw. Pracowników Transportu Publicznego w RP
GRZEGORZ SAMEK
GRZEGORZ SAMEK
Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych
tel.:LESZEK MIĘTEK
LESZEK MIĘTEK
Związek Zawodowy Maszynistów, Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:
(22) 474 26 15

e-mail: rkzzm@wp.pl
BOLESŁAW ZASADA
BOLESŁAW ZASADA
Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków
tel.:
[58] 621 66 91

e-mail: dalsol@wp.pl
ALEKSANDER MOTYKA
ALEKSANDER MOTYKA
Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
tel.:
(22) 473 35 13

JAROSŁAW GRZĄDZIEL
JAROSŁAW GRZĄDZIEL
Międzyzakładowy NSZZ Pracowników Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Sosnowcu
tel.:

(32) 263 50 16 

ZOFIA OSTROWSKA
ZOFIA OSTROWSKA
Związek Zawodowy Pracowników PKS w Gostyninie
tel.:

(24) 242 35 20

ANNA DULSKA
ANNA DULSKA
Związek Zawodowy Pracowników Poczty
MAŁGORZATA BRUKS
MAŁGORZATA BRUKS
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji
SEBASTIAN KOĆWIN
SEBASTIAN KOĆWIN
Zw. Zaw. Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:SŁAWOMIR REDMER
SŁAWOMIR REDMER
Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:
[22] 826 50 20

CZESŁAWA SOŃTA
CZESŁAWA SOŃTA
Związek Zawodowy Poligrafów
tel.:
[22] 827 33 76

e-mail: krzzp@wp.pl
PIOTR OSTROWSKI
PIOTR OSTROWSKI
Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
tel.:

(22) 551 56 66

BEATA WÓJCIK
BEATA WÓJCIK
Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:
[22] 538 21 92

e-mail: wojcikbl@zus.pl
MICHAŁ LEWANDOWSKI
MICHAŁ LEWANDOWSKI
Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy "Konfederacja Pracy"
tel.:
[22] 551 56 65

HALINA POSZYTEK
HALINA POSZYTEK
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego
tel.:

(22) 551 56 36

HANNA CZERNIAK
HANNA CZERNIAK
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego
tel.:

(61) 853 19 00

JERZY ROKICKI-KIELAR
JERZY ROKICKI-KIELAR
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podkarpackiego
tel.:

(17) 852 99 91

MONIKA MINIUR
MONIKA MINIUR
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Małopolskiego
tel.:

603 903 021

WACŁAW CZERKAWSKI
WACŁAW CZERKAWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego
tel.:

(32) 255 36 63

ADAM LISZCZEWSKI
ADAM LISZCZEWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego
tel.:
[58] 302 02 11
JACEK DUBIŃSKI
JACEK DUBIŃSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego
tel.: [91] 434 24 48
JAROSŁAW SZUNEJKO
JAROSŁAW SZUNEJKO
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko - Mazurskiego
tel.:

[89] 527 59 82

ELŻBIETA DROGOSZ
ELŻBIETA DROGOSZ
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
tel.:

(41) 368 05 84


JAROSŁAW NICZEWSKI
JAROSŁAW NICZEWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Podlaskiego
tel.:

[85] 874 98 37

WOJCIECH RAJCHEL
WOJCIECH RAJCHEL
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego
tel.:

[77] 453 83 37

MAREK BŁASZCZYK
MAREK BŁASZCZYK
Przewodniczący Rady OPZZ województwa łódzkiego
tel.:
[42] 676 15 98

MONIKA BOCIAN
MONIKA BOCIAN
Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubuskiego
tel.:
[68] 325 46 96

WIESŁAWA JANCZAK
WIESŁAWA JANCZAK
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego
tel.:

[81] 532 89 56

HARALD MATUSZEWSKI
HARALD MATUSZEWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Kujawsko - Pomorskiego
tel.:

[52] 322 59 06

ANDRZEJ OTRĘBA
ANDRZEJ OTRĘBA
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego
tel.:

(71) 780 92 42