Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kierownictwo

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów oraz opinii. Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku, mając 24 lata. Po 1,5 roku pracy, jako szeregowy pracownik ds. sprzedaży, współtworzył organizację związkową OPZZ Konfederacja Pracy w jednym z warszawskich marketów budowlanych. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Sąd wydał korzystny wyrok w tej sprawie po 4 latach i 3 miesiącach. 

Od 2005 roku pracował początkowo jako radca, a później dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku, jako przedstawiciel OPZZ Konfederacja Pracy pełnił funkcję członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ.

Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodzi w skład Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych. Był także ekspertem OPZZ w Grupie Roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Komitetu Wykonawczego EKZZ Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych; od 2006 roku jest zastępcą członka Rady Administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). 

Wielokrotnie wchodził w skład delegacji polskich pracowników na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W 2016 roku pełnił funkcję zastępcy, w 2017 roku zastępcy delegata strony pracowników kolejno na 105 i 106 sesji MKP, a w 2013 roku delegata na IX Europejskie Regionalne Spotkanie MOP w Oslo. Dodatkowo z powodzeniem reprezentował OPZZ na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicą. Koordynator i menedżer wielu projektów europejskich z udziałem OPZZ. 

W 2018 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, a do 2019 roku pracę na rzecz OPZZ łączył z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Magister pedagogiki UWr i absolwentka studiów podyplomowych z zarządzania w służbie zdrowia. Do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku.

Karierę zawodową rozpoczęła jako planistka w Zakładzie Remontowo Montażowym przy Hucie Miedzi Legnica. Kolejne lata pracy zawodowej spędziła w Przychodni Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych Lubin, a następnie jako specjalistka w MCZ S.A Miedziowym Centrum Medycyny Pracy.  Do wyboru na funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ łączyła pracę zawodową z działalnością związkową, co z uwagi na pracę w medycynie pracy umożliwiło jej dobre poznanie środowiska pracy w różnych spółkach i oddziałach KGHM Polskiej Miedzi. Z Działu Organizacji i Analiz Badań Profilaktycznych w MCZ S.A, gdzie zajmowała się szeroko rozumianą medycyną, pracy odeszła do centrali OPZZ.

W 2007 roku została przewodniczącą MZZPPM MCZ S.A.-  Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A., gdzie pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącej. W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej ZZPPM – Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego,  skupiającego 28 zakładowych organizacji działających w KGHM. Tę funkcję pełni do dziś. Od 2010 roku jest członkinią Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, a od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ. W  kadencji 2018-2022 była odpowiedzialna za Wydział Organizacji Pracy i Informacji.


Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Magister Historii Uniwersytetu Opolskiego, ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w Administracji Publicznej na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

Od 2007r. pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się m.in. koordynacją Systemów Zabezpieczenia Społecznego (od 2014r. na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji związkowej). Od początku swojej pracy zawodowej ściśle związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS, w którego opolskim oddziale do dnia dzisiejszego pełni funkcję członka zarządu.

W 2014r. został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W okresie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na zintegrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach.

W 2017 r. kierował pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu (od 2015 r. w Prezydium WRDS w Opolu). Od 2019 r. członek Rady Rynku Pracy.

W  2019 r., wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym Wydziale. Członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediator współpracujący ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego
„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.