Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kontakt

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych


ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa

NIP: 526-025-13-39
REGON: 001133016

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00-16:00

wtorek 8:00-16:00

środa 8:00-16:00

czwartek 8:00-16:00

piątek 8:00-15:00Marzena Urbańska

Sekretariat OPZZ

tel.:  (22) 551-55-00

fax.:  (22) 551-55-09


e-mail: opzz@opzz.org.pl

CENTRALA

Piotr Ostrowski
Piotr Ostrowski
Przewodniczący OPZZ
Barbara Popielarz
Barbara Popielarz
Wiceprzewodnicząca OPZZ
Sebastian Koćwin
Sebastian Koćwin
Wiceprzewodniczący OPZZ
Błażej Mądrzycki
Błażej Mądrzycki
Wiceprzewodniczący OPZZ
Joanna Zielińska
Joanna Zielińska
Specjalista
tel.:

515 062 350

Łukasz Mycka
Łukasz Mycka
Specjalista
tel.:

572 426 494

Paweł Śmigielski
Paweł Śmigielski
Dyrektor
tel.:

572 426 491

Paweł Galec
Paweł Galec
Radca prawny
tel.:

572 426 492

Magdalena Kossakowska
Magdalena Kossakowska
Radca prawny
tel.:

572 426 493

Norbert Kusiak
Norbert Kusiak
Dyrektor
tel.:

515 062 353

Katarzyna Pietrzak
Katarzyna Pietrzak
Radca
tel.:

572 426 488

Maciej Zaboronek
Maciej Zaboronek
Ekspert ds. polityki klimatycznej
tel.:

797 556 869

Renata Górna
Renata Górna
Dyrektor
tel.:

508 129 555

Katarzyna Duda
Katarzyna Duda
Specjalista ds. polityki społecznej
tel.:

501 310 739

Sylwia Adamczyk
Sylwia Adamczyk
Główny Specjalista ds. Dialogu Społecznego
tel.:

797 557 290

Janusz Gołąb
Janusz Gołąb
Sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego
tel.:

601 324 954

Zespół Organizacji Pracy

Małgorzata Kozłowska
Małgorzata Kozłowska
Specjalista
tel.:

515 062 352

Justyna Gałczyńska
Justyna Gałczyńska
Specjalista
tel.:

502 053 478

Zespół ds. Struktur Branżowych i Terytorialnych

Sylwia Adamczyk
Sylwia Adamczyk
Specjalista
tel.:

797 557 290

Nataliia Kolesnik
Nataliia Kolesnik
Specjalista ds. Międzynarodowych
tel.:

572 426 485

Magdalena Chojnowska
Magdalena Chojnowska
Specjalista ds. Międzynarodowych
tel.:

797 557 135

Dominika Pyzowska
Dominika Pyzowska
Ekspertka ds. szkoleń
tel.:

797 557 081

Zygmunt Mierzejewski
Zygmunt Mierzejewski
Ekspert ds. funduszy strukturalnych
tel.:

730 538 777

Julia Jusińska
Julia Jusińska
Główny specjalista ds. funduszy europejskich
tel.:

797 556 883

Grzegorz Sołtysiak
Grzegorz Sołtysiak
tel.:

517 034 674