Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Rozeznanie rynku

Ogłoszenie w trybie rozeznania rynku

Zapraszamy do składania formularzy cenowych w odpowiedzi na załączone poniżej ogłoszenie. Procedura prowadzona jest w celu potwierdzenia ceny na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”.

Załącznik: Rozeznanie cenowe szkolenia OPZZ

Załącznik 2: Formularz cenowy

Zapraszamy do składania formularzy cenowych w odpowiedzi na załączone poniżej ogłoszenie. Procedura prowadzona jest w celu potwierdzenia ceny na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”.

Załącznik: OGŁOSZENIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU