Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Komisja Rewizyjna

Zadania Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna to organ kontrolny OPZZ. 

To instancja nadrzędna dla Wojewódzkich Komisji Rewizyjnych, podległych wyłącznie Kongresowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. kontrola merytoryczna, finansowa, gospodarcza i majątkowa działalności OPZZ, jego organów, struktur branżowych, komisji i zespołów, agend, biur, placówek naukowo-szkoleniowych i badawczych oraz innych jednostek organizacyjnych OPZZ, dokonywanie oceny działalności Rady, Prezydium, przewodniczącego OPZZ, wiceprzewodniczących OPZZ oraz przedstawianie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi. Komisja Rewizyjna zajmuje się również kontrolą przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów OPZZ.

MATEUSZ NABIAŁCZYK
MATEUSZ NABIAŁCZYK
Przewodniczący Komisji - Branża "Górnictwo i Energetyka"
MAGDALENA STRZYŻEWSKA
MAGDALENA STRZYŻEWSKA
Wiceprzewodnicząca Komisji - Branża "Handel, Usługi, Kultura i Sztuka"
STANISŁAW NISZTOR
STANISŁAW NISZTOR
Wiceprzewodniczący Komisji - Branża "Oświata i Nauka"
PIOTR DUBROWNIK
PIOTR DUBROWNIK
Wiceprzewodniczący Komisji - Branża "Transport"
MARIUSZ GIERCZAK
MARIUSZ GIERCZAK
Branża "Górnictwo i Energetyka"
JOANNA DĄBROWSKA-SMARDZEWSKA
JOANNA DĄBROWSKA-SMARDZEWSKA
Branża "Przemysł"
HALINA SZPAKOWSKA
HALINA SZPAKOWSKA
Branża "Przemysł"
WANDA KOŁTUNOWICZ
WANDA KOŁTUNOWICZ
Branża "Oświata i Nauka"
BARBARA SOBUCKA
BARBARA SOBUCKA
Branża "Oświata i Nauka"
WIESŁAWA SZALAST
WIESŁAWA SZALAST
Branża 'Budownictwo i Przemysł Drzewny"

Na zdjęciu: skład Komisji Rewizyjnej OPZZ, Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz