Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

O RDS

Zasady dialogu społecznego w Polsce

Reguluje ustawa z dnia 24 lipca 2015 r.

o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

tekst ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1240


 I. Bieżące informacje o pracach Rady Dialogu Społecznego wraz z kalendarzami posiedzeń, spotkań, konferencji znajdziesz pod adresami:

 Rada Dialogu Społecznego: http://rds.gov.pl

 Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPi PS: http://www.dialog.gov.pl

 Centrum Partnerstwa Społecznego im. A. Bączkowskiego: http://www.cpsdialog.pl


 II. Informacje o pracach Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego znajdziesz pod adresem:

http://rds.gov.pl/wojewodzkie-rds/


 III. Informacje o pracach Trójstronnych Zespołów Branżowych znajdziesz pod adresem:

http://www.dialog.gov.pl/dialog-krajowy/trojstronne-zespoly-branzowe/


 IV. Literaturę nt. dialogu społecznego znajdziesz pod adresem:

http://www.dialog.gov.pl/promocja-dialogu/publikacje-dialogu/biuletyny-ksiazki-broszury/


Biuro Rady Dialogu Społecznego mieści się w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego.

KONTAKT DO BIURA RADY
ul. Limanowskiego 23
02-943 WARSZAWA
tel.: (+48 22) 380-51-12
fax: (+48 22) 380-51-13
Strona internetowa: www.rds.gov.pl
e-mail: rds@cpsdialog.gov.pl 

Iwona Zakrzewska

Dyrektor Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog"

i Biura Rady Dialogu Społecznego

02-943 Warszawa, ul. Limanowskiego 23

www.cpsdialog.gov.pli.zakrzewska@cpsdialog.gov.pl

tel. /022/ 380 50 50

fax /022/ 380 50 52

tel.kom.: 882 170 292


Katarzyna Miroszewska

Biuro Rady Dialogu Społecznego

ul. Limanowskiego 23

02-943 Warszawa

k.odziemczyk@cpsdialog.gov.pl

tel. kom.: 664-107-419


Marlena Wiśniewska

Biuro Rady Dialogu Społecznego

ul. Limanowskiego 23

02-943 Warszawa

+48 882 892 512

m.wisniewska@cpsdialog.gov.pl

tel. /022/ 380 51 05


Wiktor Szatkowski

Biuro Rady Dialogu Społecznego

ul. Limanowskiego 23

02-943 Warszawa

w.szatkowski@cpsdialog.gov.pl

tel. /022/ 380 51 04

tel. kom. 882 892 543 
========================================================================================================

Zapytanie ofertowe

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z dniem 27 grudnia 2021 r. zaprasza do składania ofert na wykonywanie w ramach usług wsparcia merytorycznego i techniczno-organizacyjnego dla członków OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) i jej zespołach problemowych i doraźnych (ZP) oraz ekspertów OPZZ nie będących członkami RDS. Ponadto Zleceniobiorca usługi będzie zobowiązany do udzielenia wsparcia organizacyjno-administracyjnego i logistycznego związanego z przynależnością i udziałem OPZZ w pracach RDS i ZP oraz innych czynności wynikających z uchwał i postanowień RDS oraz działalności członków Rady i reprezentantów OPZZ w ZP.

Więcej szczegółów >>>>>>>

Więcej szczegółów >>>>>>>

Więcej szczegółów >>>>>>>

=======================================================================================================