Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Prezydium

ZADANIA PREZYDIUM

Prezydium to organ stanowiący oraz wykonawczy OPZZ.

Do jego kompetencji należy podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych Statutem do kompetencji innego organu OPZZ. Prezydium zajmuje się m.in. przyjmowaniem stanowisk w sprawach związanych z celem i zadaniami OPZZ, podejmowaniem decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu, jak również współpracą z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń.


STATUT OPZZ (Rozdział IV Artykuł  15)SKŁAD PREZYDIUM

Członkowie Prezydium w kadencji 2022 – 2027

Piotr Ostrowski
Piotr Ostrowski
Przewodniczący OPZZ
Barbara Popielarz
Barbara Popielarz
Wiceprzewodnicząca OPZZ
Sebastian Koćwin
Sebastian Koćwin
Wiceprzewodniczący OPZZ
Błażej Mądrzycki
Błażej Mądrzycki
Wiceprzewodniczący OPZZ
DARIUSZ POTYRAŁA
DARIUSZ POTYRAŁA
Przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce
tel.:

(32) 255 36 63

JERZY WIERTELAK
JERZY WIERTELAK
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków
tel.:

[22] 825 26 64

e-mail: zzze@zzze.pl
RYSZARD ZBRZYZNY
RYSZARD ZBRZYZNY
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego
tel.:

(76) 846 10 30

TOMASZ GABZDYL
TOMASZ GABZDYL
Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
tel.:

(74) 84 39 551

PIOTR SADOWSKI
PIOTR SADOWSKI
Związek Zawodowy Inżynierów i Techników
ROMAN PIOTROWSKI
ROMAN PIOTROWSKI
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce
tel.:

(44) 738 51 00

STANISŁAW JANAS
STANISŁAW JANAS
Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego
tel.:

(22) 831 66 68

WIESŁAWA LICHA
WIESŁAWA LICHA
Federacja NSZZ Przemysłu Lekkiego
tel.:

(42) 674 46 27

JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
JADWIGA ALEKSANDRA REZLER
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(32) 253 79 88


JANUSZ SZCZERBA
JANUSZ SZCZERBA
Prezes Zarządu ZNP w Politechnice Radomskiej, wiceprezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, członek Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(48) 361 75 67

JOLANTA JASKÓŁKA
JOLANTA JASKÓŁKA
Związek Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
SŁAWOMIR BRONIARZ
SŁAWOMIR BRONIARZ
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(22) 318 92 17

MIROSŁAWA CHODUBSKA
MIROSŁAWA CHODUBSKA
Prezes Okręgu Dolnośląskiego ZNP, członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:

(71) 322 82 41


GRZEGORZ GRUCHLIK
GRZEGORZ GRUCHLIK
Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego
tel.:
(22) 318 91 17

ANDRZEJ JURGA
ANDRZEJ JURGA
Związek Zawodowy Strażaków " Florian"
ELŻBIETA ALEKSANDROWICZ
ELŻBIETA ALEKSANDROWICZ
NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP
TERESA PSZCZÓŁKA
TERESA PSZCZÓŁKA
Przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce
tel.:
628 31 23

TOMASZ NAGÓRKA
TOMASZ NAGÓRKA
Związek Zawodowy "Budowlani"
tel.:
(22) 825 60 62

BOLESŁAW ZASADA
BOLESŁAW ZASADA
Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego 'Dalport", wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków.
tel.:
(58) 627 62 05

e-mail: dalsol@wp.pl
LESZEK MIĘTEK
LESZEK MIĘTEK
Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych
tel.:
(22) 474 26 15

e-mail: rkzzm@wp.pl
SŁAWOMIR REDMER
SŁAWOMIR REDMER
Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Poczty, przewodniczący Federacja NSZZ Pracowników Łączności w Polsce
tel.:
[22] 826 50 20

BEATA WÓJCIK
BEATA WÓJCIK
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
tel.:
[22] 277 86 75

e-mail: wojcikbe@zus.pl
MICHAŁ LEWANDOWSKI
MICHAŁ LEWANDOWSKI
Przewodniczący Ogólnopolskiego Pracowniczego Związku Zawodowego Konfederacja Pracy
tel.:
791-505-666

WACŁAW CZERKAWSKI
WACŁAW CZERKAWSKI
Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Śląskiego
tel.:

[32] 255 36 63

MONIKA BOCIAN
MONIKA BOCIAN
Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubuskiego
tel.:
[68] 325 46 96