Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Projekty realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “dialog społeczny – godna praca”