27 maja br. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem Jarosława Niczewskiego.

Biuro Rady OPZZ Woj. Podlaskiego

Zebrani zapoznali się z najistotniejszymi informacjami dotyczącymi Pracowniczych Planów Kapitałowych przekazanymi prze p. Aleksandrę Złocką–Siudy. Ekspertka odpowiadała na liczne pytania uczestników szkolenia. Poruszono między innymi  problem wpływu rosnącej inflacji na środki zdeponowane przez pracowników na kontach PPK.

W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty międzypokoleniowe pt. Młodzi w związkach zawodowych. Poprowadziła je wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz. Mówiono o zaangażowaniu młodych ludzi w działalność związków zawodowych. W opinii uczestników debaty jest ono niższe od oczekiwań. Podjęto także próbę diagnozy takiego stanu rzeczy. Debatowano jak wzmocnić związki zawodowe i zwiększyć reprezentację młodych. OPZZ wiele robi na tym polu: organizuje różne inicjatywy dla młodych, wspiera ich, proponuje szkolenia. Konfederacja reprezentuje 7 branż, każda młoda osoba może znaleźć odpowiedni związek dla siebie.