VIII zjazd Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Totalizatora Sportowego odbył się 10 czerwca br. Delegaci wybrali nowe władze Związku. Nowym przewodniczącym został Rafał Muzalewski. Zastąpił on na stanowisku Marka Jałoszyńskiego. 

Gratulujemy!