Związkowcy OPZZ z województwa pomorskiego spotkali się na kolejnym szkoleniu organizowanym przez regionalną Radę Konfederacji. Gośćmi związkowców byli m.in. przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski i Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego.

Adam Liszczewski, przewodniczący Rady OPZZ woj. pomorskiego

Program szkolenia, realizowanego w dniach 23-25 września w Krynicy Morskiej, był jak zwykle bardzo bogaty. Pierwszy dzień wypełniła wielogodzinna i wielowątkowa dyskusja pomorskich związkowców z Marszałkiem Województwa Pomorskiego Mieczysławem Strukiem. Poruszano tematy ponadregionalne – inflacja, drożyzna czy rosnące ceny energii oraz mówiono o ich wpływie na zagrożenie stabilności miejsc pracy w zakładach na terenie województwa. Rozmowa z marszałkiem toczyła się w rzeczowej i przyjaznej atmosferze.

Kolejny dzień szkolenia poświęcono zmianom w Kodeksie pracy. Przybliżył je Aleksander Zając, nadinspektor Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. W części wewnątrzorganizacyjnej szkolenia głos zabrał przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Mówił o planach Centrali, które będą przedmiotem obrad zbliżającego się X. Kongresu OPZZ, który odbędzie się w dn. 15 i 16 grudnia 2022 roku. Przewodniczący OPZZ przypomniał o trwającej kampanii „21 Postulatów OPZZ” i mówił o stanie prac nad emeryturami stażowymi oraz emeryturami pomostowymi. Podziękował pomorskim związkowcom za udział w lipcowej pikiecie przed Urzędem Wojewódzkim w sprawie podwyżek dla pracowników sfery finansów publicznych. Wezwał też do licznego udziału w manifestacji zaplanowanej na 19 października br.  w Warszawie. Będziemy domagać się m.in. ostatecznego rozwiązania problemu emerytur pomostowych i wprowadzenia emerytur stażowych. Andrzej Radzikowski, który w tym roku przewodniczy Radzie Dialogu Społecznego, szeroko omówił aktywność OPZZ na jej forum.

Kolejny nasz gość – mec. Paweł Śmigielski – dyrektor Wydziału Prawno - Interwencyjnego OPZZ, omówił zagadnienia związane z mobbingiem w miejscu pracy i nawiązał do proponowanych zmian w Kodeksie pracy dotyczących m.in. pracy zdalnej, zatrudnienia i rozwiązywania stosunków pracy.

Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem i zyskało pozytywne opinie uczestników. W dużej mierze zawdzięczamy to interesującym wypowiedziom naszych gości i ożywionym, merytorycznym dyskusjom. Wszystkim dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i efektywny udział w naszym szkoleniu.