19 stycznia  odbyło się  pierwsze w 2023 roku posiedzenie Rady OPZZ Województwa Podlaskiego, w którym  uczestniczył Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz członkowie Podlaskiej Komisji Rewizyjnej. 

Rada OPZZ Województwa Podlaskiego

Podczas posiedzenia Rady została przyjęta jednogłośnie uchwała dotycząca  sprawozdania finansowego Rady OPZZ Województwa Podlaskiego za 2022 rok. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący OPZZ omówił bieżące działania Centrali, zmiany programowe po X Kongresie i przedstawił perspektywy na dalszą działalność. Został poruszony również temat uzwiązkowienia, wysokiej inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń.