Związek Zawodowy „Budowlani” przyjął uchwalenie przez X Kongres OPZZ nowego Programu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027. ZZ "Budowlani" poparł założenia i cele Programu, które odpowiadają na wyzwania stojące przed polskim rynkiem pracy i polską gospodarką w nadchodzących latach a także uwzględniają rosnącą dynamikę zmian społecznych  w Polsce.

Biuro prasowe OPZZ

W ocenie ZZ "Budowlani" Program OPZZ właściwie opisuje te wyzwania i przedstawia priorytety działań Porozumienia. Do efektywnej realizacji tych priorytetów i celów OPZZ niezbędne są uzgodnienia i działania operacyjne i organizacyjne. Wszyscy muszą więc dążyć do wzmocnienia najważniejszego i w praktyce jedynego rzeczywistego reprezentanta tych pracowników, czyli ruchu związkowego.  ZZ "Budowlani" w swoim stanowisku podkreślił, że wartością konstytuującą OPZZ jest jednocześnie przekonanie, że najbardziej efektywną i korzystną formą reprezentacji interesów pracowniczych jest branżowy ruch związkowy.

Pełna treść stanowiska ZZ "Budowlani" do pobrania TUTAJ