1 lutego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego, w którym uczestniczyli wiceprzewodniczący OPZZ Barbara Popielarz i Sebastian Koćwin. 

Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego

Zaproszeni goście podsumowali okres wyborczy w OPZZ oraz przedstawili program i główne kierunki pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na kolejne pięć lat. Dyskutowano także o daleko idącej informatyzacji w naszych strukturach, a także o funkcjonowaniu struktur wojewódzkich i powiatowych OPZZ. W trakcie spotkania omawiano bieżące sprawy, a wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin zachęcał do zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską „Renta wdowia” oraz o dalsze starania o emerytury stażowe i pomostowe (praca w szczególnych warunkach).

Prezydium omówiło sprawozdanie finansowe za rok 2022, zaplanowano również termin i tematykę posiedzeń rad wojewódzkich na rok 2023. Najbliższe posiedzenie Rady, połączone ze szkoleniem, zaplanowano na 22 marca - odbędzie się ono z udziałem przewodniczących rad powiatowych i przewodniczących zakładowych organizacji związkowych. Dyskutowano też na temat Planu pracy Rady na rok 2023 i omówiono ankiety zakładowych organizacji związkowych, jak również wyniki ankiet rozesłanych do członków związku.