23 lutego 2023 roku Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego i Grzegorz Jadwiżuk, wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Pierwszym posiedzeniu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego

Zebrani pracowali nad projektem „Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027".

W czasie spotkania powołano cztery Grupy robocze, są to:

  • Grupa robocza ds. zasad horyzontalnych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
  • Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.
  • Grupa robocza ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  • Grupa robocza ds. instrumentów finansowych Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zebrani przyjęli stosowne uchwały w sprawie Regulaminu Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz przyjęli uchwały dotyczące regulaminów prac powołanych grup roboczych.

Członkowie Komitetu pracowali nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oraz nad metodyką i kryteriami stosowanymi przy wyborze operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Dyskusja zakończyła się podjęciem uchwał w wyżej wymienionych sprawach.

Odbyła się także prezentacja aktualizacji dokumentu pn. „Ocenaex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2021-2027 w województwie lubelskim.