31 stycznia w siedzibie Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Gdańsku, zgodnie z przyjętym Planem Pracy, obradowało Prezydium.

Rada OPZZ Województwa Pomorskiego

Prezydium obradowało w komplecie, a z uwagi na program obrad, obecny był również przedstawiciel Pomorskiej Komisji Rewizyjnej OPZZ Sławomir Bała.Obrady poprowadził przewodniczący Rady Adam Liszczewski. 

Przewodniczący Adam Liszczewski i członek Prezydium OPZZ Bolesław Zasada przekazali najważniejsze informacje z obrad Rady i Prezydium OPZZ, które odbyły się  26 stycznia w siedzibie Centrali OPZZ Warszawie. Następnie Prezydium szczegółowo omówiło sprawy finansowe Rady za rok 2022, a także zapoznało się z dokumentami Rady z ubiegłego roku i protokołem z badania bilansu przez Pomorską Komisję Rewizyjną OPZZ. Prezydium jednogłośnie udzieliło rekomendacji w sprawie pozytywnego zatwierdzenia bilansu na najbliższym posiedzeniu Rady OPZZ Województwa Pomorskiego.

Prezydium przyjęło Uchwały dotyczące m.in.:

  • powołania przedstawiciela Rady OPZZ Województwa Pomorskiego w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Lęborku; rekomendację Prezydium otrzymała Krystyna Ołoś z MZZ Pracowników Grupy Energa
  • zmian w Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, na miejsce Jana Mionskowskiego, Prezydium rekomendowało Marcina Wiśniewskiego z ZNP Oddziału Gdańsk
  • zmian w Zespole ds. bezpieczeństwa WRDS w Gdańsku, na miejsce Andrzeja Aniołczyka, Prezydium rekomendowało Lukasa Liedtke - wiceprzewodniczącego Prezydium Rady z ZZTI Flextronics Tczew.

Dyskutowano i omawiano również inne bieżące kwestie z regionu i kraju, które zwieńczyły obrady Prezydium.