Pracownicy kilku spółek zależnych PGE GiEK otrzymają dodatek w wysokości 1000 zł brutto na mocy podpisanych porozumień kończących spory zbiorowe. Dodatkowe pieniądze trafią do pracowników kilku spółek - Betrans, Ramb, Bestgum, Elbest, Megaserwis oraz Elbest Security.

Biuro prasowe OPZZ

Związki Zawodowe zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych GK PGE : MZZ Odkrywka, NZZG KWB Turów, MZZ Pracowników Elektrowni Bełchatów, ZZIT Elektrowni Turów, MZZPRC Elektrowni Turów oraz ZZ Kontra Tauron Wytwarzanie S.A. w 2022 r. prowadziły spory zbiorowe w spółkach zależnych i nadzorowanych PGE S.A.. W ich wyniku zawarto porozumienia płacowe, dzięki którym pracownicy otrzymali 200zł podwyżki do płacy zasadniczej od września 2022 r. Powinni również otrzymać 1000 zł brutto jednorazowego świadczenia. 

Pracodawcy jednak nie wywiązali się z ww. porozumień i nie zrealizowali wypłaty jednorazowego dodatku w wysokości 1000 zł brutto. MZZ ODKRYWKA poinformował o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i wniósł o przeprowadzenie kontroli oraz weryfikacji porozumień. W wyniku przeprowadzonej kontroli PIP na koniec grudnia 2022 r., wydał zalecenie wypłacenia dodatku wynikającego z porozumień we wszystkich spółkach, gdzie prowadzono spory zbiorowe. Niestety, pracodawcy po raz kolejny nie wypłacili go pracownikom.

Dopiero po interwencji Ministerstwa Aktywów Państwowych Rada Nadzorcza PGE GiEK S.A. otrzymała polecenie natychmiastowej wypłaty środków przez poszczególnych pracodawców. Wypłata miała wpłynąć na konta pracowników wraz z wypłatą przysługującą im za miesiąc styczeń.