24 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego w trybie zdalnym.

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

W pierwszej części spotkania przewodniczący Rady Andrzej Otręba po wcześniejszym uzgodnieniu z powiatowymi Radami OPZZ zaproponował przedstawicieli do pięciu Powiatowych Rad Rynku Pracy na Dolnym Śląsku, gdzie zakończyły się kadencje. Prezydium zatwierdziło kandydatury, a także upoważniło przewodniczącego do złożenia wniosków i podpisania umów na realizację projektów z Funduszy Norweskich oraz Komisji Europejskiej.

Następnie przedstawione zostały ustalenia z narady przewodniczących Rad Wojewódzkich, która odbyła się 23 lutego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o przygotowaniach do obchodów pierwszomajowego Święta Pracy.

W kolejnej części spotkania Przewodniczący Andrzej Otręba poinformował o złożonych wnioskach do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie firm „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej i „Hert” w Oławie, dotyczących przeprowadzenia kontroli w sprawie przestrzegania praw pracowniczych. Następnie członkowie Prezydium zaakceptowali propozycję spotkania kierownictwa Rady Wojewódzkiej złożoną przez Nową Lewicę. Spotkanie odbędzie się 13 marca - omówione zostaną między innymi bieżące działania w sprawie zbierania podpisów pod projektem ustawy dotyczącej rent wdowich.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego przekazał również informację o ustaleniach podejmowanych podczas posiedzeń WRDS oraz Komitetu Monitorującego, a także planowanym terminie posiedzenia Rady Wojewódzkiej.