24 lutego 2023 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. W spotkaniu udział brała Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego.

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego

Zebrani wysłuchali informacji na temat funkcjonowania finansowego i kadrowego placówek z uwzględnieniem przeprowadzonych inwestycji oraz informację o realizacji funkcjonującej od 1 lipca 2022 roku ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Przedstawiciele szpitali samorządowych przedstawili informacje odnoszące się do braków kadrowych w służbie zdrowia, podnoszenia kwalifikacji pracowników medycznych i możliwościach w zakresie realizacji zawodowej zdobytych umiejętności w miejscu pracy, zmiany systemu finansowania oraz jego efektach, a także wykonywaniu ryczałtu przez szpitale na terenie województwa lubelskiego.

Członkowie WRDS WL po zapoznaniu się z treścią stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego w sprawie niewykonania ryczałtu sieciowego przez szpitale Powiatowe w roku 2022 , wyrazili poparcie dla rekomendacji utrzymania ryczałtu sieciowego dla szpitali powiatowych w roku 2023 na poziomie roku 2022.

zdjęcia: www.lubelskie.pl