1 marca w Bielsku Białej,  obok siedziby biura poselskiego na ulicy Nadbrzeżnej, odbyła się konferencja prasowa poprzedzająca zbiórkę podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej. 

Rada OPZZ Województwa Śląskiego

W konferencji oprócz posła na Sejm RP Lewicy Przemysława Koperskiego i członkini Zarządu Okręgu i Rady Krajowej Lewicy Razem Magdaleny Madzi, wzięła udział także Katarzyna Juraszek – członek Prezydium i Rady OPZZ Województwa Śląskiego.

Katarzyna Juraszek, oprócz zbierania podpisów pod inicjatywą obywatelską ustawy Renty Wdowiej, przedstawiła jeszcze kilka innych postulatów zmiany ustawy:

  • wprowadzenie emerytur stażowych; 35 lat pracy dla kobiet, 40 lat pracy dla mężczyzn,
  • podniesienie emerytury i renty minimalnej,
  • podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. złotych,
  • dodatkowa waloryzacja emerytur i rent,
  • bon senioralny, bon turystyczny senioralny w kwocie 500 zł oraz leki na receptę za 5 zł.

Czym jest renta wdowia?

Projekt ustawy zakłada, że po śmierci męża lub żony będzie można korzystać z renty rodzinnej i 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego. Jak do tej pory po śmierci małżonka można otrzymywać jedynie swoje świadczenie lub przejść na rentę rodzinną w wysokości 85 proc. świadczenia po zmarłym.