W dniu 16 marca 2023 r. w PGE GiEK Elektrownia Opole z inicjatywy Rady OPZZ Województwa Opolskiego oraz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Elektrowni Opole odbyła się konferencja na temat „Zmiany podejścia do dbania o zdrowie przez Pracowników”. 

Rada OPZZ Województwa Opolskiego

Przewodniczący Związku Zawodowego stacjonującego na terenie Elektrowni Opole, jak również członek Prezydium oraz Rady OPZZ Województwa Opolskiego w nowej kadencji 2022 -2027 Kolega Jakub Gronowski odegrał dziś wielką rolę dla OPZZ biorąc czynny udział w zorganizowaniu tego ważnego spotkania swoim zakładzie pracy!

Świat pracy i domu przenikają się dziś silniej niż kiedykolwiek, co wpływa na malejącą wydajność, niższą motywację oraz grozi zawodowym wypaleniem.

Zmiana oczekiwań Pracowników w zakresie dbałości o zdrowie wymusza takie działania od OPZZ podkreślił współinicjator spotkania Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Opolskiego Wojciech Rajchel. Tym bardziej, że w pracy spędzamy sporą część swojego życia.

Kolejne spotkania o podobnej tematyce będą realizowane w Radzie Wojewódzkiej. Musimy z działaniami nadążać za nowymi Dyrektywami Unijnymi jak Work life balance. Ważnym trendem dot. funkcjonowania w aktualnym świecie jest dbałość o zdrowie psychiczne jak również fizyczne. Musimy wiedzieć jak radzić sobie ze stresem i szukać rozwiązań alternatywnych jak zwalczać jego skutki. Stąd też prelegentem spotkania była Alicja Sójka, zajmująca się Psychologią Psychodietetyka, Naturopatią, która, na co dzień od kilkunastu lat prowadzi wykłady z zakresu:- Profilaktyki Zdrowia i Promocji Zdrowego Stylu Życia.  Pracownicy podczas 2 godzinnego wykładu usłyszeli m.in Naturalne metody i rozwiązania w radzeniu sobie z zagrożeniami cywilizacyjnymi, stresem, wyczerpaniem psychicznym na temat stresu, przeciążeń kręgosłupa właściwą dietą i odżywianiem. Takie spotkania w środowisku pracy są dzisiaj rzadkością, dlatego tym bardziej świadczy to o zrozumieniu tego problemu przez Pracodawcę PGE GiEK Elektrownia Opole jak również Zarząd Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników przy Elektrowni Opole.

Należy również zaznaczyć, iż uczestnikami spotkania był również Zarząd Fundacji World Healty Living, który poruszył świadomość zdrowia i podkreślił rolę kampanii „Żyj Świadomie w trosce o Twoich Pracowników” w Polsce. Trend związany z dobrostanem pracowników jest powiązany z coraz silniejszym trendem dbałości o zdrowie psychiczne, który stał się dzisiaj kluczowy. Dlatego ważne dla OPZZ jest przede wszystkim zdrowie Związkowców i  Pracowników.

Pracodawca PGE GiEK Elektrownia Opole zezwalając na realizację spotkań w wyżej wymienionej tematyce ma na uwadze dobro Pracowników stawiający ich na pierwszym miejscu promując jednocześnie ideę Work Life Balance.