27 kwietnia odbyło się Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba.

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

Dyskusja nt. dalszych działań Prezydium WRDS WD w sprawie spółki Polregio, sytuacja w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” z Jaworzyny Śląskiej oraz stanowisko Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność w sprawie taryf dotyczących wody były głównymi tematami posiedzenia Prezydium WRDS WD. Spotkanie prowadził przewodniczący Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski.

Podczas posiedzenia, w kwestii spółki Polregio, Wojewoda poinformował, ie został odwołany dotychczasowy prezes i obecnie trwają rozmowy władz wojewódzkich z nową kadrą spółki na temat zmodyfikowanych warunków porozumienia. Informację tę potwierdziła Agnieszka Zakęś, dyrektor Departamentu Infrastruktury UMWD. Ustalono, że po zawarciu porozumienia na posiedzenie Prezydium zostanie zaproszony nowy prezes lub p.o. prezesa.

Członkowie Prezydium dyskutowali także o sytuacji w Zakładach Porcelany Stołowej „Karolina” z Jaworzyny Śląskiej, które zostały kupione przez koncern Gerlach i wszytko wskazuje na to, że nowy właściciel dąży do zamknięcia firmy. Ustalono, że na posiedzenie Prezydium zostanie zaproszony nowy prezes, aby przedstawił plany dotyczące zakładu.

Wstępnie ustalono także termin i tematykę wyjazdowego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WD w regionie jeleniogórskim.