20 kwietnia Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w plenarnym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie prowadził Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski i przewodniczący WRDS WL.

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego

W czasie spotkania zebrani dyskutowali o dalszym funkcjonowaniu PGE Dystrybucja S.A w Lublinie. Omawiali propozycję rozwoju i restrukturyzacji, planowanych przeniesień pracowników do PGE Grupy Energetycznej i warunków tego procesu oraz ujęcia spółek lubelskich w dalszym planie finansowym.

Wyżej wymienionym zagadnieniem zajmie się Stały Zespół Roboczy ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL i wypracuje stanowisko w powyższej sprawie.

W spotkaniu uczestniczył Paweł Piróg – p. o Dyrektora Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który przedstawił plany nowych regulacji zawartych w projekcie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL przedstawił członkom Rady wyniki prac stałego zespołu w temacie funkcjonowania sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim, monitorowania i oceny wdrażania oraz lokalnych problemów szpitali.