22 kwietnia w ośrodku Albatros Medical Spa w Mielnie odbyły się jubileuszowe uroczystości 30-lecia powstania Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Morskiej. Wzięli w nich udział związkowcy z WZZ PGM oraz zaproszeni goście.

Rada OPZZ Województwa Pomorskiego

Przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski przypomniał historię powstania federacji Gospodarki Morskiej.  Wspomniał też o zasłużonych działaczach i twórcach związku. Minutą ciszy uczczono tych, którzy w czasie kończącej się kadencji opuścili szeregi związku na zawsze. 

Honorowym gościem jubileuszu była wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która w imieniu kierownictwa OPZZ przekazała honorowy dyplom  z okazji 30. rocznicy powstania związku. W imieniu związku odebrał go Adam Liszczewski. Do uczestników list gratulacyjny skierował także poseł na Sejm RP i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek. 

Odznaczeniami związkowymi uhonorowano zasłużonych działaczy WZZ PGM, które wręczyła Barbara Popielarz i przewodniczący WZZ PGM Adam Liszczewski. Odznaczenia III stopnia „Za Zasługi dla OPZZ” otrzymali Andrzej Stańczyk (DB Port Szczecin), Marian Jeziorski (SR Nauta Gdynia) i Sławomir Bała (MZZ Pracowników Stoczni Gdańsk.) Wręczono również odznaczenia I i II stopnia  „Za Zasługi dla OPZZ”. 

W drugiej części uroczystości podsumowano mijającą kadencję związku i wybrano nowe władze WZZPGM na kadencję 2023 – 2028. Przewodniczącym ponownie został Adam Liszczewski. Do Prezydium Rady Krajowej WZZ PGM wybrano Beatę Ożgę, Jacka Rosengarta, Andrzeja Stańczyka, Włodzimierza Wiśniewskiego, Janusza Nowaczkiewicza, Andrzeja Biernackiego, Jana Berendta i Sławomira Bałę. Wybrano również członków Komisji Rewizyjnej, której przewodniczyć będzie Zbigniew Wolski. Przyjęto też szereg regulaminów i Program działania WZZ PGM na kadencję 2023 –2028.