W dniach 15-17 maja Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała w Szklarskiej Porębie szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych.

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

Podczas szkolenia inspektor PIP przedstawił zagadnienia dotyczące między innymi :

  • obowiązków pracodawcy wobec zakładowej  organizacji związkowej wynikających między innymi z  Kodeksu Pracy, Ustawy o związkach zawodowych, Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
  • obowiązków zakładowej  organizacji związkowej wobec pracodawcy;
  • zmian w przepisach prawa pracy wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego obowiązujących od 26.04.2023 r., a dotyczących między innymi zasady Work Life Balance oraz poprawy warunków pracy i wprowadzenia minimalnych praw mających zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej

W szkoleniu, w którym uczestniczył także wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, wzięło udział 75 osób. Wiceprzewodniczący w swoim wystąpieniu omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał informacje dotyczące zagadnień poruszanych na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego.

Z kolei przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.