4 maja w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyła się wspólna konferencja prasowa Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Nowej Lewicy, Partii Razem i przedstawicieli Związku Zawodowego "Symetria" w Olsztynie.

Rada OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Podsumowano obchody Święta Pracy, kiedy jak co roku wszyscy upominają się o prawa pracownicze. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz partii tworzących klub parlamentarny Lewica przygotowali propozycje, które mają poprawić sytuację pracowników.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko mówił m.in. o godnej pracy i wynagrodzeniu w oparciu o umowę o pracę, nie śmieciówki, stabilizacji zatrudnienia. Wspomniał też o programie OPZZ na lata 2022-2027.

Plan Lewicy na poprawę warunków pracy w Polsce po wyborach parlamentarnych to m.in.: zlikwidować umowy śmieciowe, podnieść wynagrodzenia w sferze budżetowej, wprowadzić tak zwaną rentę wdowią, zakazać darmowych staży i wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla stażystów. Poseł Nowej Lewicy Marcin Kulasek mówił także o wydłużeniu urlopów oraz skrócenie czasu pracy – z obecnych 40 do 35 godzin tygodniowo.

Sferę budżetową na konferencji reprezentowała Przewodnicząca Związku Zawodowego „Symetria” w Olsztynie Ewa Wyka i skarbnik związku Jarosław Sawiński. Ewa Wyka powiedziała o wynagrodzeniach w budżetówce nieadekwatnych do obecnego poziomu inflacji. Związek już od grudnia 2021 r. walczy o podwyżki z marnym skutkiem.