Tradycyjnie 1 maja Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego zorganizował spotkanie ludzi pracy, związkowców oraz sympatyków ruchu związkowego pod Pomnikiem Czynu Polaków. 

Rada OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego

W dzisiejszej podzielonej i skłóconej wewnętrznie Polsce ten monument, symbolizujący trzy pokolenia Polaków przybyłych po II Wojnie Światowej na dawne polskie ziemie, stanowi swoiste signum temporis mówiące, że w zgodzie i w pracy można podnieść z gruzów zarówno zburzone budynki, jak i poobijanego duch Narodu.

Przewodniczący Jacek Dubiński, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego, witając wszystkich zebranych przypomniał, że te Orły symbolizujące nas wszystkich nie muszą się wstydzić za osiągnięcia i wydarzenia minionych 78 lat. Wyniki pracy tych pokoleń, niezależnie od rządzących krajem ekip, wpisały się na stałe w dobrobyt i osiągnięcia polskich ludzi pracy!

W uroczystości wzięło udział kilkadziesiąt osób nie licząc Szczecinian korzystających ze słonecznej pogody. Kwiaty złożyły delegacje:

  • Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego
  • posłów na Sejm RP, reprezentowanych przez Katarzynę Kotulę i Dariusza Wieczorka (Nowa Lewica)
  • Stowarzyszenie Pokolenia
  •  Partii Razem

Wstąpienia okolicznościowe wygłosili przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego Jacek Dubiński oraz Katarzyna Kotula i Dariusz Wieczorek.

W krótkim wywiadzie dla TVP 3 przewodniczący J. Dubiński podkreślił znaczenie układów zbiorowych pracy dla obu stron rynku pracy: pracobiorców i pracodawców. Układy zbiorowe winny być podstawą zatrudnienia w demokratycznej Polsce.