19 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Andrzeja Otręby  w posiedzeniu wziął udział Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego  Województwa Dolnośląskiego dr Maciej Zathej, który przedstawił wyzwania polityki rozwoju regionalnego na Dolnym Śląsku. Po prezentacji członkowie Rady zadawali szereg pytań dotyczących planowanych rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury wojewódzkiej.

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

W drugiej części posiedzenia dyskutowano o nowych projektach ustaw dotyczących między innymi: emerytur pomostowych, zabezpieczenia w sprawach zakresu prawa pracy dla pracowników podlegających szczególnej ochronie, wyłączenia dodatków z minimalnego wynagrodzenia za pracę, podwyższenia rocznego limitu  odliczenia od dochodów wydatków z tyt. składki związkowej, układów zbiorowych pracy oraz pomocy państwa w wychowaniu dzieci (800+).

Podczas posiedzenia członkowie Rady  przestawili problemy dotyczące zakładów pracy w regionie dolnośląskim m.in. zagrożenie utraty miejsc pracy w firmie Autoliv Poland w Oławie. Udzielono także poparcia dla Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie wstrzymania wydobycia węgla brunatnego przez Oddział KWB Turów. Jednogłośnie przyjęto tekst wystąpienia do Wiceprezesa Rady Ministrów Jacka Sasina.

W posiedzeniu Rady uczestniczył również Przewodniczący ZZPPM Ryszard Zbrzyzny, który wyraził zamiar kandydowania do Sejmu. Po wysłuchaniu prezentacji Rada OPZZ województwa dolnośląskiego udzieliła Przewodniczącemu Ryszardowi Zbrzyznemu rekomendacji jego kandydatury na posła do Sejmu RP.