16 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Rady.

Rada OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na początek omówiono aktywność branżowych związków zawodowych w realizacji programu przyjętego przez X Kongres OPZZ. Zajęto się również realizacją zaplanowanych szkoleń oraz potrzebą zorganizowania szkolenia dla SIP.

Następnie członkowie prezydium przedstawili informację dotyczącą sytuacji w branży w zakresie zatrudnienia i płacy w obliczu inflacji i trwającej wojny w Ukrainie. Na zakończenie posiedzenia przedstawiciel WRRP przedstawił informację o sytuacji na rynku pracy w naszym województwie.