16 czerwca Szef OPZZ Piotr Ostrowski i Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli w Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego

Zebrani podziękowali za długoletnią współpracę Mirosławowi Pomorskiemu, który pełnił funkcję przewodniczącego Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Azotowych „Puławy” SA przez trzy kadencje. Ustępujący zarząd związku zdał sprawozdanie z działalności organizacji. Delegaci udzieli absolutorium dla całego zarządu i komisji rewizyjnej.

Przewodniczącym związku na nową kadencję został wybrany Marek Maraszek.