14 czerwca w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie rozstrzygnięto etap wojewódzki konkursu na ,,Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy”. 

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego

Do konkursu, partnerzy społeczni naszego województwa, zgłosili cztery osoby. Dwie z nich reprezentowały największe zakłady Lubelszczyzny, a więc Lubelski Węgiel ,,Bogdankę” S. A. oraz puławskie Azoty. Dwóch kolejnych kandydatów to nauczyciele z wieloletnim stażem oraz zaangażowaniem społecznym. Komisja konkursowa składała się z trzech osób z Okręgowej Inspekcji Pracy w Lublinie oraz trzech przedstawicieli reprezentatywnych central związkowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którą reprezentował wiceprzewodniczący Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Grzegorz Jadwiżuk, a także NSZZ ,,Solidarność” oraz Forum Związków Zawodowych. 

Po zapoznaniu się z opiniami kandydatów, po ożywionej dyskusji i podliczeniu punktów konkursowych, pierwsze miejsce zajął Sławomir Mitrus (Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy z ,,Bogdanki”) reprezentujący OPZZ. Komisja konkursowa podkreśliła ogromną rolę jaką w trosce o bezpieczeństwo pracowników w ich miejscach pracy pełni społeczna inspekcja pracy. Wszyscy więc zasługują na podziękowania i uznanie. Zwycięzca będzie reprezentował nasze województwo w etapie ogólnopolskim. Trzymamy za niego kciuki. RW Lublin