14 czerwca odbyło się posiedzenie Prezydium i Rady OPZZ województwa mazowieckiego. Gościem posiedzenia był Norbert Kusiak - dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ, który omówił propozycje OPZZ w zakresie wzrostu minimalnego wynagrodzenia w roku 2023 i 2024.  Przekazał również informację nt. negocjacji płacowych w Radzie Dialogu Społecznego. 

Ponadto członkowie Rady złożyli sprawozdanie ze swojej działalności w ramach WRDS, WRRP i KM. Przewodniczący Rad Powiatowych OPZZ przekazali informacje o problemach, z jakimi borykają się w zakładach pracy. Burzliwie dyskutowano o braku dialogu z rządem w kontekście podwyżek w sferze budżetowej, a szczególnie w oświacie. Urszula Woźniak przekazała informacje dotyczące projektu ustawy o emeryturach pomostowy i o tym, co udało się wynegocjować. Ponadto zaplanowano, że na przełomie września i października odbędzie szkolenie dla przewodniczących zakładowych organizacji związkowych należących do Rady.