23 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli również przewodnicząca i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego Jarosław Szunejko zapoznał członków Rady z programem seminarium pt. „Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19”, które odbędzie się 12-13 lipca br. Przedstawił pokrótce sprawy poruszane na WRDS m.in.: wniosek Wspólnej Reprezentacji Organizacji Związkowych w sprawie sporu pomiędzy organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. 19 czerwca odbyło się posiedzenie Zespołu ds. dialogu i polityki społecznej WRDS WM, w trakcie którego poruszana była sprawa sporu zbiorowego między organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. Rozmawiano m.in. o podwyżce wynagrodzeń w lipcu w kwocie 200 zł brutto.

Kolejne wnioski to: wniosek z posiedzenia Zespołu ds. dialogu i polityki społecznej WRDSWM w sprawie sytuacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie; wniosek z posiedzenia Zespołu ds. gospodarki i polityki regionalnej WRDSWM w sprawie sytuacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Olsztynie; stanowisko WRDS w sprawie sytuacji finansowej szpitali psychiatrycznych w województwie warmińsko-mazurskim oraz zróżnicowania poziomu wyceny świadczeń psychiatrycznych, AOS, rehabilitacyjnych pomiędzy szpitalami tego samego poziomu w Polsce.

Przewodniczący Jarosław Szunejko przekazał członkom Rady aktualne informacje dotyczące kart paliwowych Orlen. Przedstawił tematy poruszane na posiedzeniu Rady OPZZ 21 czerwca m.in.: stanowisko Rady OPZZ w sprawie wstrzymania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej dotyczącej kopalni i elektrowni Turów; stanowisko Rady OPZZ w sprawie porozumienia rządu i NSZZ „Solidarność”.

Następnie Członkowie Rady dyskutowali na temat przystąpienia nowego związku zawodowego do OPZZ poprzez strukturę Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Decyzja dt. przyjęcia jeszcze nie zapadła.