1 czerwca 2023 r. odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jarosława Szunejko Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Rada Wojewódzka OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Wśród niezwykle ważnych tematów znalazło się zagadnienie dotyczące finansowania leczenia psychiatrycznego w regionie. Ożywiona dyskusja wokół tego tematu świadczy tylko o tym, że z coraz większą powagą traktujemy nasze zdrowie psychiczne. Na spotkaniu omówiono także posiedzenie Zespołu do spraw dialogu i polityki społecznej WRDS WM z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie sporu między organizacjami związkowymi a Prezydentem Olsztyna.