14 czerwca odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego z udziałem wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej OPZZ.

Rada OPZZ Województwa Wielkopolskiego

Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ przedstawił bieżące działania centrali OPZZ, a Piotr Dubrownik wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przeprowadził szkolenie z zakresu właściwego prowadzenia księgowości i finansów w organizacjach związkowych dla członków Rady. 

W posiedzeniu Rady brali udział członkowie Prezydium Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZNP. Była to okazja do przybliżenia problemów tej grupy zawodowej członkom Rady OPZZ Województwa Wielkopolskiego. Podczas posiedzenia Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZNP Małgorzata Kowzan przybliżyła zgromadzonym bieżącą sytuację w oświacie w kontekście rozmów z Ministerstwem Edukacji i Nauki. 

Dyskusja toczyła się głównie wokół tematów dotyczących niskich wynagrodzeń w sferze finansów publicznych, kwestii emerytalnych (emerytury stażowe, pomostowe, waloryzacja świadczeń) oraz coraz gorszego stanu dialogu społecznego.