Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej walczy o podwyżki! 30 czerwca w siedzibie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli: Przewodniczący Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie Damian Sipowicz, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jarosław Szunejko oraz Adwokat Marcin Kotowski Pełnomocnik Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie. 

Związek Zawodowy Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie 31 maja wszczął spór zbiorowy z pracodawcą! Przedmiotem sporu jest żądanie podwyżki wynagrodzeń o 1000 złotych brutto miesięcznie i ustalenia dwóch stawek zaszeregowania, tzn. zależnych od doświadczenia i stażu pracy. W trakcie negocjacji udało się osiągnąć częściowe porozumienie. Od czerwca tego roku pracownicy otrzymają 500 zł. brutto podwyżki. 

Przewodniczący Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej Damian Sipowicz powiedział, że podczas negocjacji prezes MPK Olsztyn złożył również propozycję 600zł brutto podwyżki od lipca, ale z tej kwoty, z niewiadomych przyczyn, później się wycofał. Związkowcy liczą na kompromis satysfakcjonujący pracowników i pracodawcę, jeżeli nie uda się dojść do porozumienia są gotowi strajkować, co z pewnością doprowadziłoby do paraliżu miasta. To jednak ostateczne rozwiązanie. W poniedziałek 3 lipca odbyło się spotkanie z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem. Obydwie strony są otwarte na dialog. Rozmowy idą w dobrym kierunku. Do końca tygodnia Prezes MPK Jerzy Roman przedstawi propozycję Prezydenta dla Związku Zawodowego Techników Komunikacji Miejskiej z siedzibą w Olsztynie.