26 września w siedzibie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie członków Rady, które prowadziła Wiesława Janczak – przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego.

W spotkaniu uczestniczył Piotr Krzesiński – naczelnik Wydziału Badań i Analiz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Bardzo szczegółowo mówił skutki kryzysu w Polsce, skalę likwidacji firm na terenie województwa lubelskiego oraz w szerokim zakresie przedstawił skalę bezrobocia w naszym województwie.

Zebrani bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji z tym związanej, zadawali dużo pytań, dzielili się spostrzeżeniami z własnego doświadczenia w swoich zakładach pracy.