26 września odbyło się posiedzenie Prezydium i posiedzenie Rady OPZZ Województwa Warmińsko ­Mazurskiego. Przewodniczący Jarosław Szunejko odczytał projekt Apelu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o wzięcie udziału w wyborach parlamentarnych, stanowisko Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w sprawie projektu budżetu państwa na rok 2024 oraz projekt uchwały o składce członkowskiej.

 Przewodniczący Rady omówił także projekt strategiczny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 2027 "Wsparcie organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych”. Celem głównym Projektu Wsparcia jest wzmocnienie potencjału partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu zapewnienia ich udziału w realizacji polityk zatrudnienia, kształcenia i włączenia społecznego na rzecz społeczności lokalnych, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i rozwoju regionu, tj. tematycznie mieszczących się w zakresie interwencji EFS+.

Przewodniczący Jarosław Szunejko podziękował wszystkim za udział w pikiecie ZNP oraz za wsparcie manifestacji sektora finansów publicznych.