Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego zorganizowała szkolenie dla przewodniczących i członków zarządów zakładowych organizacji związkowych. W trzydniowym szkoleniu w Szklarskiej Porębie wzięło udział 80 uczestników. 

Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego

W szkoleniu uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin,  który omówił rolę dialogu społecznego na szczeblu krajowym oraz przekazał bieżące informacje dotyczące tematów poruszanych na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. Podczas szkolenia Piotr Dubrownik – wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej OPZZ przedstawił i omówił problematykę finansów organizacji związkowych, natomiast inspektorzy PIP opowiedzieli o stresie w miejscu pracy i wypaleniu zawodowym.

Na zakończenie szkolenia przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego Andrzej Otręba podsumował i przedstawił bieżące problemy omawiane na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz aktualną sytuację na dolnośląskim rynku pracy.